Interior Loft Apartment Panorama

ONZE VISIE


Fossiele brandstoffen vragen voor een alternatief.


Als we de afgelopen jaren onze energierekening in de bus kregen merken we dat deze facturen steeds hoger worden. Deze stijging zal zich de komende jaren agressief verderzetten naar mate de voorraden van de fossiele brandstoffen slinken.


Bovendien komen er steeds meer taksen op de vervuiling welke fossiele brandstoffen verwekken, we denken hier vooral aan de meest gevreesde CO2 uitstoot.


Maar het is niet de financiële kater die dit teweegbrengt welke onze grootste drijfveer is, ons gaat het vooral over het milieuplaatje, het welzijn en de toekomst van onze kinderen. Het klopt dat wanneer je voldoende geld op tafel legt, we de komende 20 jaar verder kunnen alvorens we de planeet compleet naar de verdoemenis geholpen hebben. Geen fossiele brandstoffen meer, geen zuiver water meer en temperaturen in Brussel waar ze aan de Spaanse Costa del Sol jaloers op kunnen zijn.

Het goede nieuws is dat er oplossingen ter beschikking zijn, oplossingen die niet zo moeilijk te halen zijn maar waar we enkel onze denkwijze voor moeten aanpassen. Onze toekomst is All-Electric, maar wel opgewekt door groene energiebronnen. Liefst zelfs uit bronnen die we zelf tot onze beschikking hebben. Alle energie welke we zelf kunnen opwekken hoeven we niet aan te kopen en dus hangen we in mindere mate af van dure energieleveranciers.


Wat betekent all electric?


All electric in je woning betekend dat je woning elektriciteit als enige energiebron gebruikt. Deze woning zal dus geen vervuilende fossiele brandstoffen nodig hebben om het dagelijks leven te supporteren. Dus geen CO2 uitstoot om de woning of het water te verwarmen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een woning te voorzien van groene stroom. U kan uiteraard een contract afsluiten bij een energieleverancier welke u 100% hernieuwbare energie levert, maar u hangt dan nog steeds af van de prijzen politiek van deze leverancier.

Beter is het wanneer u de benodigde energie zelf kan opwekken. Dit is tegenwoordig zeer eenvoudig te verwezenlijken door zonnepanelen op uw dak te plaatsen. Alle energie welke u zelf opwekt hoeft u niet meer aan te kopen.


all electric verwarmen met infrarood verwarming


Een totaal verkeerd denkbeeld dat nog steeds als waar aangenomen wordt is dat elektrische verwarming energieverslindend is. Een stelling die totaal uit zijn concept gehaald is, als je het principe van thermodynamica onder de knie hebt, dan begrijp je de onlogica in deze. Wanneer we een ruimte wensen te verwarmen met een conventionele verwarming, dan blijft een 1 Kilowatt steeds 1 Kilowatt. Het maakt niet uit of deze Kilowatt uit gas, stookolie of elektriciteit komt.

Men kan met deze 1 Kilowatt exact evenveel verwarmen. Dus elektrisch verwarmen vraagt niet meer energie dan een op fossiele brandstof gebaseerde verwarming. Waar zit het verschil wel? Zeer simpel in de kostprijs van de elektriciteit welke u aankoopt bij uw energie leverancier.

Wist u trouwens dat slechts 38% van uw elektriciteit factuur effectief voor de elektriciteit zelf is? Al de rest zijn distributietarieven en belastingen.

Met dit in het achterhoofd begrijpt u waarschijnlijk ook waarom we in de toekomst geen andere keuze hebben dan zoveel mogelijk energie zelf op te wekken via zonnepanelen en andere milieuvriendelijke technieken.

Wanneer we deze kennis ook nog gaan combineren met een totaal andere manier van verwarmen dan gaat het dak er helemaal af. We spreken hier over de meest natuurlijke verwarming die ooit bestaan heeft. Infrarood verwarming, ofwel zonnewarmte.

Deze vorm van verwarming gaat net zoals de zon alleen maar de objecten gaan verwarmen. We gaan niet eerst verschillende andere mediums gaan opwarmen om uiteindelijk zelf warm te krijgen. Nee, we verwarmen rechtstreeks mens, dier en alle objecten die aanwezig zijn. Dit procedé is 100% gelijk aan dat van de zon. Zon zal NOOIT lucht verwarmen, het zijn de objecten welke opgewarmd werden door de zon die de lucht uiteindelijk zullen verwarmen.

Deze andere manier van verwarmen kost een pak minder energie dan een conventionele verwarming. Denk er even over na hoe uw centrale verwarming thuis werkt. U krijgt 1 Kilowatt aan gas binnen wat doet uw centrale verwarming daar nu mee?

Wat doet een centrale verwarming met 1 Kilowatt?


“ We gaan deze gas verbranden en we krijgen vuur en CO2 uitstoot. Vervolgens gebruiken we deze Kilowatt aan vuur niet om ons zelf te verwarmen maar gaan we daar water mee verwarmen.

Als dit water warm geworden is wordt het getransporteerd via een buizensysteem naar de convectoren die in de kamers staan. Het warm water zal vervolgens zijn warmte afgeven aan de convectoren. Daarna zullen deze convectoren de opgeslagen warmte uitwisselen met de aanwezige lucht.

Opgewarmde lucht zal onmiddellijk opstijgen naar het plafond en daar wachten tot het afgekoeld is om vervolgens te beginnen dalen. Tijdens dat dalen zal het zijn resterende warmte afgeven aan de omringende objecten, waaronder ook mens en dier.

Dit alles klinkt omslachtig en zeker energetisch niet perfect toch? Dit noemen we convectie verwarming.”

Wat doet een infrarood verwarming met 1 Kilowatt?


“Een infrarood paneel zal 1 Kilowatt rechtstreeks naar de objecten uitstralen, deze objecten gebruiken deze energie rechtstreeks om zich op te warmen, ook mens en dier. Geen verloren energie in transport, geen verloren energie in overdracht, geen verloren energie in een vluchtig medium dat snel afkoelt en probeert te ontsnappen naar hogere oorden. (Warme lucht) “


Van fossiele brandstoffen naar 100% All Electric


Gelukkig leven we in een wereld waar steeds meer mensen de overstap naar alternatieve bronnen als normaal ervaren. Zij wensen ook voor hun kinderen een toekomst waar men kan genieten de groene natuur en helder blauwe water. Wij helpen met veel plezier deze mensen om hun woning om te bouwen naar een 100% All Electric woning. Wij zorgen voor een CO2 vrije verwarming, warm tapwater en een betaalbare energieopwekking.


Wij gaan graag in gesprek met u om ook jouw droom waar te maken.