Infrarood verwarming verbruikHoe hoog is het stroomverbruik en met welke kosten moet ik bij een infrarood verwarming rekening houden? Dat is een vaak gehoorde vraag van potentiële klanten en oriënterende kopers van infrarood verwarming. Wie geïnteresseerd is in het verwarmen of bijverwarmen met infrarood verwarming, wilt vanzelfsprekend weten wat het infrarood verwarming verbruik is. Bij het verwarmen met stroom kunnen de kosten met een verkeerd gekozen product snel uit de hand lopen. Het is daarom belangrijk u vooraf goed te laten voorlichten over de producten, hun werking en capaciteit verwarming berekenen.

Wij gaan in deze uitleg uit van de aanschaf van een energiezuinige infrarood verwarming en niet van een stroomverslindend elektrisch warmtepaneel. Bij infrarood verwarming is het relatief goed mogelijk het benodigde vermogen en bijbehorend verbruik vooraf bij toenadering te bepalen om zodoende de periodieke verbruikskosten beter te kunnen inschatten.

Stroomverbruik versus stookkosten

Hoe kleiner de vraag, des te lager de stookkosten. Dat geldt voor alle verwarmingen en natuurlijk ook bij het gebruik van infraroodverwarmingen. Bij infrarood verwarming drukken we de stookkosten uit in het verbruik van elektriciteit. Deze kosten zijn er alleen als er verwarmd wordt (als er warmtevraag is). Veel mensen zijn nog in de veronderstelling dat een infrarood verwarming verbruik hetzelfde is als een gewone elektrische verwarming of onzuinig elektrisch warmtepaneel. Hierdoor bestaat ten onrechte het beeld bij infrarood verwarming dat verwarmen met stroom duur is. Dat is onterecht en aantoonbaar onjuist wanneer een juist gekozen infrarood verwarming op een goede manier wordt toegepast.

Op een andere pagina op deze website leggen wij u uit wat het verschil is tussen een energieverslindend elektrisch warmtepaneel en energiezuinige infrarood verwarming. Doelmatig ingezet in combinatie met een goede thermostaat en verwarmingsplan zal het infrarood verwarming verbruik en daarmee ook de stroomkosten vaak positiever uitvallen dan die van een traditioneel verwarmingssysteem. Uiteraard speelt hierbij de stroomprijs zelf een rol. Het maakt natuurlijk een verschil voor welke prijs u uw stroom koopt of dat u misschien zelf (een deel van) uw energie duurzaam opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen.

Stroomkosten berekenen infrarood verwarming

Voorafgaand aan de koop van een infrarood verwarming zoekt u waarschijnlijk naar testen, reviews, ervaringen en prijzen. Een belangrijke rol daarbij speelt het stroomverbruik. Hoe lager de warmtevraag des te lager het stroomverbruik. Om de stroomkosten te kunnen inschatten is het dus allereerst zinvol het infrarood verwarming verbruik berekenen. Om het infrarood verwarming verbruik te berekenen moet er eerst ingeschat worden wat de verschillende maten en andere externe factoren zijn die invloed kunnen hebben op de capaciteit. Voor de berekening van de capaciteit van de verwarming moet u rekening houden met de volgende elementen:

- De kameroppervlakte;
- De plafondhoogte;
- Het aantal buitenmuren en eventuele tussenmuren;
- De isolatiewaarde en de gebruikte bouwmaterialen van het gebouw of de ruimte;
- Toegepaste isolatie van ramen, deuren, evenals bijvoorbeeld na-isolatie van vloeren en wanden;
- De aangenomen buitentemperatuur en de gewenste kamer- en comfort temperatuur.

Voorbeeldberekening infrarood verwarming verbruik

Wilt u het infrarood verwarming verbruik berekenen, maar weet u niet hoe? Wij helpen u graag een handje. Daarom zullen wij een voorbeeldberekening hieronder uitwerken. Infrarood verwarming als hoofdverwarming in een eengezinswoning We nemen een eengezinswoning als voorbeeld. Om het verbruik en de verwarmingscapaciteit te berekenen moeten we gegevens weten over de woning in kwestie. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat het gaat om een kleine woning met een gemiddelde isolatiewaarde en 100 m2 aan kameroppervlakte dat verwarmd moet worden. Nu weten we wat de warmtevraag en daarmee het benodigde thermisch vermogen is van de infrarood verwarming. De warmtevraag is gemiddeld 60 Watt per vierkante meter als de plafondhoogte 3 meter bedraagt. Voor het gemiddelde aantal verwarmingsuren wordt in totaal 1620 uur per jaar genomen. Dat is gelijk aan 180 dagen en 9 uur per dag.

Verwarming vermogen berekenen van dit voorbeeld met bijbehorend wattage van de infrarood verwarming is dan:

100 m2 x 60 W/m2 x 1620 h = 9.720.000 Watt benodigd thermisch vermogen

Om van Watt naar KiloWatt te gaan, wordt de uitkomst: 9.720.000 door 1.000 gedeeld. Het benodigde wattage voor het huis in de voorbeeldberekening is dan 9.720 Kilowatt/uur.

Om aan de stroomkosten behorend bij dit infrarood verwarming verbruik te komen, vermenigvuldigt u het KiloWatt/uur verbruik met de stroomprijs per kWh. Aangenomen dat de stroomprijs is 0,21 Euro/kWh volgt hieruit:

9.720 kWh x 0,21 Euro = 2.041,- euro

De stroomkosten voor het verbruik van de infrarood verwarming van 9.720 Kilowatt/uur bedraagt daarmee ongeveer € 2,041 per jaar.

Toelichting bij deze voorbeeldberekening

De oplettende lezer zal zijn opgevallen dat in dit voorbeeld is uitgegaan van een infrarood verwarming die constant (9 uur per dag 180 dagen per jaar) volledig aan staat. De temperatuur loopt dan gedurende 9 uren alleen maar op zonder enige regeling. Dat is de reden waarom het verstandig is een infrarood verwarming te gebruiken in combinatie met een thermostaat. De thermostaat zal immers gaan sturen op behaalde gewenste temperaturen in de ruimte. Wanneer na een aantal uren een kamer op gewenste temperatuur is, dan gaat de thermostaat zorgen voor een constante temperatuur door gedurende een uur verdeeld over perioden aan- en uit te schakelen. Hierdoor blijft de temperatuur constant en verlagen de verbruikskosten.

Gemiddeld is bij het verbruik van infrarood verwarming met een thermostaat 40% van het geplaatste vermogen het daadwerkelijke uurverbruik in stroomkosten. Door de thermostaat staat het paneel immers niet 9 uur lang aan. Een gecorrigeerde berekening conform bovenstaand fictief voorbeeld is dan als volgt:

100 m2 x 60 W/m2 x 40% x 1620 h = 3.888.000 Watt/uur Om van Watt naar KiloWatt te komen wordt de uitkomst 3.888.000 door 1.000 gedeeld. Het benodigde vermogen in dit voorbeeld is dan 3.888 KiloWatt/uur.

Om aan de stroomkosten behorend bij dit gecorrigeerde verbruik te komen, vermenigvuldigt men het KiloWatt/uur met de stroomprijs per kWh. Bij de eerder aangenomen stroomprijs van 0,21 Euro/kWh volgt hieruit:

3.888 kWh x 0,21 euro = 816,48,- euro.

De stroomkosten voor infrarood verwarming verbruik van 3.888 Kilowatt/uur bedraagt hierdoor ongeveer € 816,48 per jaar.

De positie bepaalt mede de verbruikskosten

Anders dan bijvoorbeeld centrale verwarming waarbij eigenlijk alleen de grootte van de kamer een belangrijke factor is, komt het bij stralingswarmte ook neer op de indeling van de kamers en waar de infrarood panelen geplaatst worden. Hierbij kan het soms zinvoller zijn om meerdere infrarood panelen met een lager wattage aan te brengen dan minder panelen met een groter vermogen. Hierdoor wordt de ruimte gelijkmatiger voorzien van stralingswarmte. Vraag onze specialisten naar de beste indeling in uw project en laat u hierover goed voorlichten.

Ook de omgeving en plaats van ophanging (plafond, wand, vrijstaand etc.) zijn van belang voor het infrarood verwarming verbruik. De warmtestralen mogen niet worden belemmerd door bijvoorbeeld een hoge kast of ander object. Anders kan er een ongunstige warmteafgifte ontstaan die het verbruik of comfort negatief beïnvloedt.

Verbruik van uw infrarood verwarmingssysteem laten berekenen

Voor een nauwkeurige berekening per individueel geval is het raadzaam onze energieconsultant of infrarood specialist te raadplegen. Hij of zij zal de individuele voorwaarden en omstandigheden nauwkeurig bekijken en tot een indicatieve berekening komen. Daar waar mogelijk zullen in dit advies ook aanbevelingen worden gedaan om het warmteverbruik te reduceren.

Omdat de verwarmingsduur en het vermogen per project sterk kunnen verschillen is het raadzaam uw individuele voorwaarden en behoeften voor de aankoop van de infrarood verwarming door onze vakmensen te laten beoordelen. Met de resultaten kunnen dan nauwkeurigere uitspraken gedaan worden betreffende de opwarmtijd, het benodigde vermogen en het aantal infraroodpanelen. Ook kan dan een nauwkeuriger stroomverbruik van uw infrarood verwarming worden geprognotiseerd.

Bent u benieuwd naar alle mogelijkheden? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen!